Processes

Salo vd Vooren

Maritime consultant   

Design    Craftsmann     Consultancy     Rigging

"Anna Rogde". Anno 1868.


Gammel rigg blir tatt ned da den er i dårlig forfatning. Ny rigg blir produsert og montert. I prosessen blir det gjortt utbedring av dimensjoner og proporsjoner. Profilbilde av skuta fra 1918 ble brukt som kilde for å finne de orginale mål, dimensjoner og plasseringer.


Old rigging is in a bad shape and is dimounted. New rig is being produced and remounted. In the process, there are adjustments made to dimensions and proporsions. Profile photo of the vessel from 1918 was used as a source to find the original measurements and placement.

"Dyrafjeld" ex "Anna Kristina" Anno 1889


Dette skroget har vist  seg å være vellseilende. Fartøyet er bygget på linjetegning av John Torsteinsen T. Børve. Prosjektet gikk ut på å digitalisere tegning for å kunne produsere en testmodell. Utallige slepeforsk ble gjennomfort for å finne alle hydrodynamiske egenskaper med variert krengning, trim og dypgang.


This hull has  proved to be a good sailvessel. She is built on the  drawing by John T. Børve. The project was to digitize drawingin order to produce a test model. Countless runs were done, to find hydrodynamic properties with varied inclination, trim and depth.

Stående rigg.

Selv om overflater ser ut til å være fin, betyr det ikke at kjernen er like bra. Bildeserie viser prosessen der gamel, slitt og rusten wire tas ned, reproduseres og montert.  Levealder for dette varierer med materialvalg, slitasje og vedlikehold.


Standing rig.

Although surfaces appear to be i good conditions, the core might not be as good. Photo shows the process where old, worn and rusted wire is disassembled,  reproduces and assembled again. Life expectancy for this varies with material selection, wear and maintenance.

Swan 40, Anno 1970


Ror viste indikasjon på dårlig  innfesting. Slark mellom ror aksling og innfesting til blad var årsaken.  Alt ble demontert for å kunne utføre grundig utbedringer. Nye sleider og sett skruer ble tilpasset og satt inn. Kvalitet og nøyaktighet var prioritert.


The rudder indication signs of being worn loose. Attachment between shaft and blade  was worn out. Everything was disassembled completely, in order perform a thorough repair. New sleds and set screws were inserted. Quality and accuracy were given priority.

"Greyhound" ex "Josefine" Anno 1905


Ferdigstille og reise stormast til fartøyet "Greyhound".  Inspirasjon for type rigg er hentet fra skisser, av Lowestoft sailing Trawlers i England. Løpende rigg og skrog gjenstår å utbedret. Skrogformen tilsier at fartøyet har gode hydrodynamiske egenskaper og kan bli ett godt seilfartøy.


To complete and hoist the mainmast of the vessel "Greyhound". Inspiration for the type of rigging  is derived from sketches of Lowestoft sailing Trawlers in England. The running rigging as well as the hull remains to be improved. The hull shape indicates that the vessel has good hydrodynamic properties and can  become  a good sailing vessel.

Flere oppdatering kommer / More updates will be posted
08.02.2018