Currently

Salo vd Vooren

Maritime consultant   

Design    Craftsmann     Consultancy     Rigging

 


"Anna Rogde"

 


Sold!

Anna Rogde er en skonnert, bygget i 1868. På nittitallet ble skuta restaurert tilbake til hvordan hun så ut som seilfartøy fra rundt århundreskifte. Hun har siden blitt brukt som passasjer og opplærings fartøy på kortere og lengre turer. I senere tid har mye arbeid blitt gjort i prosessen av å utbedre tekniske og praktiske standard. I år har hovedfokuset vært elektrisk, elektronisk anlegg samt femårsklassing.


Anna Rogde is a schooner, built in 1868. In the nineties the ship was restored to how she looked like as a sailing vessels from around the turn of the century. She has since been used as a passenger and training vessel for shorter and longer trips. Lately, much work has been done in the process of improving technical and practical standards. This year, the main focus has been electrical, electronic facilities and five-year classing.

GAMBLING 34 / Built: 1982 / Design: Jan Herman Linge


En Norsk havseiler med god kvalitet, linjer og seilegenskaper. Båten har i 2001 gjennomgått større renovering for å tilpasses til regatta seiling. Det ble gjort utbedring av rig, motor og det lagt in ekstra vekt i blykjøl. En morsom båt å seile


A Norwegian built sailing yacht.  Good quality, lines and  sailing characteristics. The boat has undergone major renovation in 2001 to be adapted to regatta sailing. It was improved in many ways. The  rigging and engin was upgraded. Additional weight was added to lead keel. A fun boat to sail.


Sold !

Havbruk / Aquaqulture


Nye produkter, materialer og tekniske løsninger utvikles hvert år. Vi jobber aktivt for å identifisere element som har forbedringspotensial. Vår filosofi er å kombinere praktisk erfaring og relevant kompetanse for finne anvendelige løsninger.


New products, materials and technical solutions are developed every year.  We are actively working to identify elements that have potential for improvement. Our philosophy is to combine practical experience and relevant competence for finding customized solutions.


See:  www.oceancradle.com